[CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT] OPT ẨN CỦA TRANG B

Vũ khí

 • Bạo kích
 • Xuyên thủ
 • Xuyên kháng
 • Hấp huyết
 • Kháng bạo
 • Kháng sát thương

 

Áo

 • Chính xác
 • Xuyên thủ
 • Xuyên kháng
 • Hấp huyết
 • Kháng bạo
 • Kháng sát thương

 

Giày

 • Né tránh
 • Xuyên thủ
 • Xuyên kháng
 • Hấp huyết
 • Kháng bạo
 • Kháng sát thương

 

 • Chính xác
 • Xuyên thủ
 • Xuyên kháng
 • Hấp huyết
 • Kháng bạo
 • Kháng sát thương

 

Nhẫn

 • Sát thương bạo
 • Xuyên thủ
 • Xuyên kháng
 • Hấp huyết
 • Kháng bạo
 • Kháng sát thương

 

Bội

 • Sát thương bạo
 • Xuyên thủ
 • Xuyên kháng
 • Hấp huyết
 • Kháng bạo
 • Kháng sát thương

 

Đá tinh luyện có hạn, chưởng môn đang tập trung tài nguyên vào trang bị nào cho đội hình của mình nè?

_______________________________

CODE TÂN THỦ

TAOKINHTE999

NHACBATQUAN

VIP999

VIP666

DIEPTHANG888

NHATDAITONGSU

SIEUPHAMKIMDUNG2022

Game