Phân loại tướng & Đôi điều về nâng sao

Phân loại: Tướng được chia thành 2 loại: Huyền Thoại và Cao Thủ

Tướng Huyền Thoại:

  • Có thể nâng lên tối đa 14 sao
  • Có thể tăng tối đa lên cấp (level) 340
  • Đa phần các tướng đều có mặt trong hoạt động Chiêu Mộ.

Tướng Cao Thủ:

  • Có thể nâng lên tối đa 6 sao
  • ▪️Có thể tăng tối đa lên level 180
  • ▪️Các tướng đều có mặt trong hoạt động Chiêu Mộ.

Lưu ý: Mỗi cấp sao sẽ có một giới hạn level riêng

Tăng sao (hay còn gọi là Thăng Phẩm)

  • Tăng sao cho tướng sẽ mở thêm giới hạn level, tăng các chỉ số sức mạnh cho tướng.
  • Mỗi cấp sao yêu cầu lượng food (nguyên liệu) khác nhau

- Doanh Doanh -

Game