Bảng cấp Vip

NHẤT ĐẠI TÔNG SƯ TẶNG FREE TỚI VIP 6

Quyền lợi:

- Tăng % tài nguyên nhận từ AFK, Tu luyện

- Tăng lượt tham gia hoạt động hàng ngày

- Mở tính năng tự động trong Cáo thị

- Tăng lượt Tu luyện hàng ngày

- Tăng số lượng bạn bè

- Nhận phần thưởng hấp dẫn khi tăng cấp VIP

Dưới đây là thông tin chi tiết về từng cấp VIP, các chưởng môn xem qua cùng muội nhé!

CẤP VIPĐIỂM VIPSỐ NGỌC CẦN TIÊU

VIP 1

60

30

VIP 2600300
VIP 31.500750
VIP 43.0001.500
VIP 56.0003.000
VIP 612.0006.000
VIP 724.00012.000
VIP 842.00021.000
VIP 960.00030.000
VIP 10120.00060.000
VIP 11300.000150.000
VIP 12600.000300.000
VIP 131.200.000600.000
VIP 141.800.000900.000
VIP 153.000.0001.500.000


Tỉ lệ quy đổi:

  • 1 ngọc = 2 điểm vip
  • 1 sohacoin = 3 ngọc
Game