close
icon left icon right

Bảng cấp Vip

NHẤT ĐẠI TÔNG SƯ TẶNG FREE TỚI VIP 6

Quyền lợi:

- Tăng % tài nguyên nhận từ AFK, Tu luyện

- Tăng lượt tham gia hoạt động hàng ngày

- Mở tính năng tự động trong Cáo thị

- Tăng lượt Tu luyện hàng ngày

- Tăng số lượng bạn bè

- Nhận phần thưởng hấp dẫn khi tăng cấp VIP

Dưới đây là thông tin chi tiết về từng cấp VIP, các chưởng môn xem qua cùng muội nhé!

CẤP VIP ĐIỂM VIP SỐ NGỌC CẦN TIÊU

VIP 1

60

30

VIP 2 600 300
VIP 3 1.500 750
VIP 4 3.000 1.500
VIP 5 6.000 3.000
VIP 6 12.000 6.000
VIP 7 24.000 12.000
VIP 8 42.000 21.000
VIP 9 60.000 30.000
VIP 10 120.000 60.000
VIP 11 300.000 150.000
VIP 12 600.000 300.000
VIP 13 1.200.000 600.000
VIP 14 1.800.000 900.000
VIP 15 3.000.000 1.500.000


Tỉ lệ quy đổi:

  • 1 ngọc = 2 điểm vip
  • 1 sohacoin = 3 ngọc
Game