Cấu hình đề nghị

Android:

 • Hệ điều hành Android 7 trở lên
 • Chip S660 trở lên
 • Ram 3 Gb trở lên

IOS:

 • Hệ điều hành IOS 12 trở lên
 • Iphone 6S hoặc mới hơn
 • Ipad: dòng mini 4 hoặc mới hơn

PC:

 • Hệ thống: Win10/8/7
 • CPU: i3
 • RAM: 4G
 • Card đồ họa: integrated video card
 • Dung lượng ổ cứng: RAM 5GB

- Doanh Doanh -

Game