close
icon left icon right

ĐUA TOP MINH CHỦ - NHẬN QUÀ TRĂM 'CỦ': ĐẦY ĐỦ TỪ MACBOOK, APPLE WATCH TỚI CÚP VÀNG

Thời gian: 10h00 ngày 11/05 đến 00h00 ngày 25/05

Đua top Chiến lực đội hình

 • TOP 1: MacBook Pro 2021 14 inch – MKGP3 – Grey – Apple M1 PRO 16GB RAM 512GB SSD + Cúp mạ vàng/pha lê, KNB*15000 + Bạc*3000000
 • TOP 2: Apple Watch Series 7 GPS Only Aluminum Case + Cúp mạ vàng/pha lê, KNB*10000 + Bạc*2000000
 • TOP 3: Cúp mạ vàng/pha lê, KNB*7500 + Bạc*1000000
 • TOP 4-6: KNB*5000 + Bạc*600000
 • TOP 7-10: KNB*2000 + Bạc*400000

Đua top Giang hồ

 • TOP 1: Thiên Thạch 3*100 + Thiên Thạch 2*100+ Bạc*4000000
 • TOP 2: Thiên Thạch 3*50 + Thiên Thạch 2*50+ Bạc*3000000
 • TOP 3: Thiên Thạch 2*100 + Thiên Thạch 1*100+ Bạc*2000000
 • TOP 4: Thiên Thạch 2*70 + Thiên Thạch 1*70+ Bạc*1500000
 • TOP 5: Thiên Thạch 2*50 + Thiên Thạch 1*50+ Bạc*1500000
 • TOP 6-10: Thiên Thạch 2*40 + Thiên Thạch 1*40+ Bạc*1500000

Đua top Leo tháp

 • TOP 1: Đệ Tử Lệnh*60 + Hồn Thạch*3000 + Thánh Hỏa Lệnh*30
 • TOP 2: Đệ Tử Lệnh*60 + Hồn Thạch*1800 + Thánh Hỏa Lệnh*20
 • TOP 3: Đệ Tử Lệnh*60 + Hồn Thạch*1200 + Thánh Hỏa Lệnh*10
 • TOP 4-5: Đệ Tử Lệnh*30 + Hồn Thạch*1200 + Thánh Hỏa Lệnh*10
 • TOP 6-10: Đệ Tử Lệnh*20 + Hồn Thạch*1200 + Thánh Hỏa Lệnh*10

Đua top Level

 • TOP 1: Mảnh Hồn Vàng*360+ KNB*2000
 • TOP 2: Mảnh Hồn Vàng*300+ KNB*1000
 • TOP 3: Mảnh Hồn Vàng*240+ KNB*500
 • TOP 4-5: Mảnh Hồn Vàng*180
 • TOP 6-10: Mảnh Hồn Vàng*120

Đua top Chiến lực tướng

 • TOP 1: Thiên Thạch 2*500+Thiên Thạch 3*250+Bùa Tinh Luyện Siêu Cấp*20
 • TOP 2: Thiên Thạch 2*400+Thiên Thạch 3*200+Bùa Tinh Luyện Siêu Cấp*15
 • TOP 3: Thiên Thạch 2*300+Thiên Thạch 3*150+Bùa Tinh Luyện Siêu Cấp*10
 • TOP 4: Thiên Thạch 2*500+Bùa Tinh Luyện Siêu Cấp*5
 • TOP 5: Thiên Thạch 2*450+Bùa Tinh Luyện Siêu Cấp*5
 • TOP 6: Thiên Thạch 2*300+Bùa Tinh Luyện Trung Cấp*10
 • TOP 7: Thiên Thạch 2*280+Bùa Tinh Luyện Trung Cấp*10
 • TOP 8: Thiên Thạch 2*260+Bùa Tinh Luyện Trung Cấp*10
 • TOP 9: Thiên Thạch 2*240+Bùa Tinh Luyện Trung Cấp*10
 • TOP 10: Thiên Thạch 2*220+Bùa Tinh Luyện Trung Cấp*10

Đua top Chiến lực vũ khí - mũ - áo - nhẫn - dây chuyền - giày (mỗi trang bị nằm ở 1 BXH riêng, tính top riêng)

 • TOP 1: Đá Cường Hóa 3*500
 • TOP 2: Đá Cường Hóa 3*450
 • TOP 3: Đá Cường Hóa 3*350
 • TOP 4: Đá Cường Hóa 3*325
 • TOP 5: Đá Cường Hóa 3*300
 • TOP 6: Đá Cường Hóa 3*275
 • TOP 7: Đá Cường Hóa 3*250
 • TOP 8-9: Đá Cường Hóa 3*225
 • TOP 10: Đá Cường Hóa 3*200

Thể Lệ: Chỉ cần nằm trong top 10 BXH toàn server, chưởng môn sẽ nhận loạt quà tặng hấp dẫn ngay khi kết thúc sự kiện!

- Doanh Doanh -

Game