close
icon left icon right

[Số lượng có hạn] Sự kiện Đặt Trước Nhận Quà Giới Hạn chỉ diễn ra từ nay đến 09h00 ngày 11/05!

Tham gia tại đây

Thể lệ & Quà tặng:

Với mỗi mốc nạp, chưởng môn sẽ nhận được thêm quà tặng tương ứng với mốc đó. Phần shc đã nạp trước sẽ được hoàn trả vào game khi Open Beta. Có 4 mốc nạp kèm phần thưởng vật phẩm như sau:

  • NẠP TRƯỚC 2.000 SHC TẶNG:

- Bí kíp hỗ trợ: Hoa Khai Kiến Phật *1

- 2.000 KNB

  • NẠP TRƯỚC 5.000 SHC TẶNG:

- Bí kíp hỗ trợ: Hoa Khai Kiến Phật *3

- 5.000 KNB

  • NẠP TRƯỚC 10.000 SHC TẶNG:

- Bí kíp khống chế: Điểm Huyệt Thiên *1

- Bùa tinh luyện siêu cấp *5

- 10.000 KNB

  • NẠP TRƯỚC 20.000 SHC TẶNG:

- Bí kíp khống chế: Điểm Huyệt Thiên *1

- Bí kíp bị động: Tá Thi Trọng Sinh *1

- Bùa tinh luyện siêu cấp *10

- 20.000 KNB

  • NẠP TRƯỚC 50.000 SHC TẶNG:

- Bí kíp khống chế: Điểm Huyệt Thiên *3

- Bí kíp: Tá Thi Trọng Sinh *3

- Bùa tinh luyện siêu cấp *20

- 50.000 KNB

Hướng dẫn

  • Bước 1: Truy cập landing https://nhatdaitongsu.vn/landing -> "Ưu Đãi Nạp Trước"
  • Bước 2: Nhấn vào phần "Nạp Thẻ" -> Đăng nhập tài khoản -> Chọn game Nhất Đại Tông Sư -> "Nạp Trước Nhận Ưu Đãi"
  • Bước 3: Nạp số lượng theo mốc Sohacoin tương ứng (Nếu nạp vượt mốc, chưởng môn sẽ nhận được quà tặng của mốc gần nhất trước đó)

Quà tặng sẽ được gửi qua thư vào tài khoản đã đăng nhập trên trang khi game chính thức ra mắt!

Đừng quên chiếc hẹn cực kỳ quan trọng của chúng mình vào tuần sau: 10h00 sáng ngày 11/05, Nhất Đại Tông Sư chính thức Open Beta!!

- Doanh Doanh -

Game