[Sự kiện mở server] Bảo Khố

Chưởng môn tham gia sự kiện này sẽ tiến hành nạp số lượng ngọc tối thiểu đầu tư ở Bảo Khố liên tục trong 5 ngày. Mỗi ngày sẽ cần đổi đủ số lượng Bích Ngọc yêu cầu
Hiểu đơn giản hơn, tính năng này khá giống với việc các chưởng môn nuôi heo tiết kiệm hàng ngày!

Có 3 gói Bảo Khố để lựa chọn với mốc nạp tối thiểu khác nhau cùng vật phẩm ưu đãi khác nhau. 

Bảo Khố 1: Nạp tối thiểu 300 ngọc, mỗi ngày nhận thêm quà. Sau 5 ngày nhận quà Đại Lễ gồm:

 • Mảnh Hồn Vàng *20
 • Đồng Hồ Hồn Thạch 4h*1
 • Hồn Thạch *1000

Bảo Khố 2: Nạp tối thiểu 600 ngọc, mỗi ngày nhận thêm quà. Sau 5 ngày nhận quà Đại Lễ gồm:

 • Đệ Tử Lệnh *10
 • KNB *1000
 • Hồn Thạch *2000
 • Mảnh Hồn Lam *180

Bảo Khố 3: Nạp tối thiểu 1500 ngọc, mỗi ngày nhận:

 • Ngày 1: Thẻ Triệu Hồi Võ Tông 3 Sao *1 + Hồn Thạch *3000 + Vũ Khí Võ Tông Vàng

 • Ngày 2: Thẻ Triệu Hồi Nội Gia 3 Sao *1 + Hồn Thạch *3000 + Vũ Khí Nội Gia Vàng

 • Ngày 3: Thẻ Triệu Hồi Hỗ Trợ 3 Sao *1 + Hồn Thạch *3000 + Vũ Khí Hỗ Trợ Vàng

 • Ngày 4: Thẻ Triệu Hồi Xạ Kích 3 Sao *1 + Hồn Thạch *3000 + Vũ Khí Xạ Kích Vàng

 • Ngày 5: Thẻ Triệu Hồi Hộ Vệ 3 Sao *1 + Hồn Thạch *3000 + Vũ Khí Hộ Vệ Vàng

Sau 5 ngày nhận quà Đại Lễ gồm:

 • Trương Vô Kỵ 3sao
 • KNB *3000
 • Hồn Thạch *7000
 • Thánh Hỏa Lệnh *5
 • Bí kíp Giải Huyệt Bí Kíp Cấp 1 *1

Nạp theo mốc 1500 ngọc sẽ nhận được quà ngày và quà Đại Lễ của mốc dưới, tương tự đối với mốc 600 ngọc. Sau khi đầu tư Bích Ngọc liên tiếp đủ 5 ngày, chưởng môn sẽ nhận được gói quà giá trị GẤP 5 LẦN giá trị Bích Ngọc đã bỏ ra!


‼️ Lưu ý: Nếu chưởng môn bỏ lỡ 1 ngày thì sẽ không nhận được bất kỳ vật phẩm nào trong Đại Lễ đâu ạ!

Game