[Sự kiện mở server] Ưu Đãi Nạp Lần Đầu

Chưởng môn thực hiện nạp lần đầu sẽ có cơ hội nhận được các lễ bao tùy theo mốc tiền nạp. Mốc càng cao, phần thưởng càng giá trị!

Chưởng môn chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất tùy theo mốc đã nạp

Phần quà sẽ được gửi về thư cho chưởng môn

Game