Hoạt động Bí Cảnh

  • 4 thần thú gồm: Bạch Hổ - Thanh Long - Chu Tước - Huyền Vũ
  • Mỗi thần thú hiện thân một mệnh riêng (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa) và một bộ gồm 3 kỹ năng riêng
  • Chưởng môn có tối đa 5 lượt khiêu chiến thần thu, sau mỗi 4 giờ sẽ nhận thêm 1 lượt khiêu chiến
  • Đạt thứ hạng cao hoặc trở thành người kết liễu thần thú sẽ nhận thưởng cực lớn!

Như vậy, để đánh bại thần thú, chưởng môn sẽ cần lựa chọn đội hình gồm các tướng khắc chế thần thú phù hợp! Muội sẽ chia sẻ gợi ý đội hình trong những bài viết tiếp theo nhé!

Game