Hoạt động Huyết Chiến - Vạn An Tự

Cùng mang hình thức "leo tháp" càng cao càng nhiều quà tặng nhưng mỗi hoạt động vẫn mang điểm đặc sắc riêng! Huyết Chiến và Vạn An Tự là 2 trong số vô vàn những thử thách hấp dẫn cần được chinh phục tại Nhất Đại Tông Sư.

🟥 Vạn An Tự

Vạn An Tự bao gồm 1 cửa ải chính và 5 cửa ải đại diện cho từng hệ phái. Các ải đại diện sẽ mở theo ngày trong tuần.

Vạn An Tự sẽ có thêm một yêu cầu ngẫu nhiên về thuộc tính của đệ tử. Chỉ những đệ tử có đúng thuộc tính hoặc hệ phái yêu cầu mới được tham gia khiêu chiến, mỗi lần mở được vượt tối đa 10 tầng

Huyết Chiến

Vượt qua 20 cửa ải mỗi ngày để giải cứu thành Tương Dương và nhận thưởng xứng đáng! Phần thưởng qua ải sẽ được tăng lên nếu thoải mãn yêu cầu về đội hình cụ thể của ải đó

Như vậy, đa dạng đội hình mà không tốn thêm tài nguyên nhờ Ngũ Hành Trận muội đã giới thiệu trước đó là điều không thể bỏ qua khi tham gia các hoạt động này rồi! 

- Doanh Doanh -

Game