Hoạt động Liên Minh

Vận Tiêu

- Tính năng mở vào thứ 2,4,6 hàng tuần

- Huynh đệ trong liên minh cùng vận tiêu, tiêu xa đi từ Giang Nam đến Kinh Châu

- Trên đường có nhiều toán cướp, mỗi người có 1 lượt đánh để tiêu diệt cướp

- Cướp chặn tiêu xa sa mỗi lần sẽ làm mới ngẫu nhiên

- Nếu tiêu xa đi đến mà cướp chưa bị tiêu diệt, tiêu xa sẽ bị chặn lại 1 thời gian

- Thành viên liên minh cùng nhận thưởng theo mức độ hoàn thành của tiêu xa

- Hoàn thành 100% nhiều chuyến vận tiêu, tiêu xa sẽ lên cấp và phần thưởng các chuyến sau sẽ tăng lên

- Vận Tiêu không thể dùng bí kíp và lựa chọn mục tiêu

 

Liên Minh Tranh Bá

- Yêu cầu Liên Minh có từ 10 thành viên trở lên.

- Mỗi Liên Minh có 15 thành phòng thủ. Ngoại Môn 10, Nội môn 5 (Nội môn random trước, ưu tiên random bang chủ, phó bang chủ, tinh anh)

- Mỗi thành có 3 tầng để xếp 3 Đội hình thủ. Sau khi bắt đầu sẽ random các thành viên vào các thành này. Thành viên tự do xếp team của mình vào vị trí được sắp xếp.

- Thành viên sử dụng 1-2 team lắp đội phòng thủ (dùng tướng khác nhau). Tối đa 45 slot, phân phối mỗi thành viên 1 slot, sau đó chỗ còn thừa lấy thêm theo thứ tự: Bang chủ, phó, tinh anh, chiến lực cao đổ xuống.

- Tiêu diệt hết kẻ địch thủ thành sẽ chiếm được thành đó,(đánh hết tầng 1 mới đánh được lên tầng 2), Thành trống thì chỉ cần nhấn vào là chiếm được (vẫn tiêu tốn 1 lượt đánh).

Ngoại Môn: Đánh chiếm 1 tháp được 600 điểm.

Nội Môn: Đánh chiếm 1 tháp được 800 điểm.

Điểm tối đa: 10000 điểm

- Thành thiếu người đánh vẫn đc điểm tối đa (điểm thành viên thu về để tính cống hiến bang, ko ảnh hưởng tổng điểm của clan)

- Điểm thành viên: Thắng 1 trận được 200 điểm cống hiến bang (Điểm Bang Hội dùng để mua trong shop bang), chiếm 1 tháp đc 100 điểm cống hiến bang.

- Hết giờ thi đấu: Liên Minh nào nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng, nếu bằng điểm thì liên minh nào đạt mốc điểm đó trước thì thắng.

- Doanh Doanh -

Game