Ngũ Hành Trận: Đa dạng đội hình - Trăm trận trăm thắng

1. Sử dụng 5 tướng có cấp độ cao nhất ở giao diện chính của ngũ hành trận để lấy cấp độ chung của ngũ hành trận 
2. Mở slot bằng knb chọn tướng để  được hưởng cấp độ chung của ngũ hành trận 
3. Dưới cấp độ 100 cấp tướng được phép nâng cao hơn 60 cấp  so với cấp chung của ngũ hành trận,  sau cấp  100 được phép cao hơn  20
4. Cấp chung của ngũ hành trận được tính trên tướng có cấp độ thấp nhất trong 5 tướng.  Ví dụ  4 tướng cấp độ 100 và 1 tướng cấp độ 80 thì cấp độ chung của ngũ hành trận được tính là 80 , các  slot mở hưởng cấp độ đệ tử cũng được tính là cấp độ  80

Chưởng môn đã chọn được 5 tướng chính yêu thích nhất chưa ạ? 

- Doanh Doanh -

Game