Phá đảo giang hồ không tốn thể lực - AFK vẫn nhận đầy tài nguyên

Vượt map không mất thể lực

Ở Nhất Đại Tông Sư, một ngày có thể vượt hàng trăm ải mà không mất thời gian chờ hồi thể lực! Chưởng môn có thể thỏa thích khám phá giang hồ, đồng hành cùng dàn tướng Kim Dung cực xịn bất kể ngày đêm!

AFK vẫn nhận vô số tài nguyên nâng cấp tướng

Ở Nhất Đại Tông Sư, chơi là nhận quà, mà không chơi...vẫn nhận quà! Thời gian AFK tối đa 12 tiếng bất kể chưởng môn có đang chơi hay không, tài nguyên vẫn về đầy túi! Ngoài ra, nâng cấp tu luyện cũng sẽ tăng số lượng tài nguyên nhận được khi AFK nữa đó

- Doanh Doanh -

Game